+33 147 42 66 66 | [email protected] | FRANCE
FAQ

Van de software.

 / 

Tijdens het opstarten van de software

 

Het is mogelijk dat de software wordt geblokkeerd door een antivirus programma. Voeg de PackshotCreator software toe aan de goedgekeurde programma’s binnen het antivirus programma.
U krijgt de melding en het programma wordt afgesloten. Controleer het volgende:

 • De USB kabel vanaf de lichtbox naar de computer is goed aangesloten. U moet het systeem binnen het scherm ‘Apparaten en printers’ zien, genaamd “XR21…”
 • De schakelaar van de R3 lichtbox staat aan of de schakelaars van de Business lichtbox staan op “PC Controlled”.
 • De camera is aan, staat met de USB kabel aangesloten en wordt herkend door Windows.
 • Haal de USB kabels uit de computer en doe ze in een andere poort.
 • Start de computer opnieuw op.
 • Her-installeer de software.
U krijgt de melding en het programma wordt afgesloten. Controleer het volgende:

 • Controleer of de schakelaar van het draaiplateau aan staat. Je hoort een licht zoemend geluid op het moment dat je het draaiplateau aan zet.
 • De USB kabels vanaf de lichtbox (wanneer het draaiplateau in een lichtbox zit) naar de computer zijn goed aangesloten. Als u het draaiplateau los gebruikt moet de USB kabel vanaf het draaiplateau naar de computer aangesloten zijn.
 • U moet het systeem binnen het scherm ‘Apparaten en printers’ zien, genaamd “XR21…”. Staat er een uitroepteken bij, klik dan met de rechter muisknop op het icoon en kies voor ‘probleemoplossing’. Er wordt gevraagd of je de driver opnieuw wilt installeren, kies voor ‘Volgende’.
 • Haal de USB kabels uit de computer en doe ze in een andere poort. Indien u het draaiplateau in een lichtbox gebruikt, sluit het draaiplateau direct aan op de computer in plaats van via de interne USB poorten van de lichtboxen.
 • Start de computer opnieuw op.
 • Her-installeer de software.
 • Als u Windows 8 of 10 gebruikt en bovenstaande punten hebben het probleem niet opgelost? Neem dan met ons contact op.
 
Controleer het volgende:

 • Controleer of de camera aan staat.
 • Zorg dat er geen geheugenkaart in de camera zit.
 • Controleer de camera instellingen, zie de handleiding camera correct instellen.
 • Zorg dat er geen Canon programma open staat, bijvoorbeeld Canon Remote Capture. Dit kan een conflict geven wanneer je de PackshotCreator software wilt gebruiken.

 

Tijdens het gebruik van de software

 

De rechten staan verkeerd ingesteld. Volg stap 3 van de video “Hoe her-installeer ik de software?” (stap 1 en 2 slaat u over).
 
Gebruik software
Beide foutmeldingen worden veroorzaakt door een zwak USB signaal. Controleer het volgende:

 • Gebruik de originele USB kabels.
 • Sluit de USB kabels nooit aan op een USB hub en gebruik geen USB verlengkabels.
 • Sluit de kabels op een andere poort aan (de USB poorten op de achterkant van de PC zijn vaak sterker).
 • Gebruik desnoods kortere USB kabels.
Deze melding kan ontstaan bij het gebruik van de PackshotCreator R3. Dit betekent dat het systeem niet alle onderdelen kan vinden, bijvoorbeeld het draaiplateau. Controleer het volgende:

 • Het draaiplateau moet wellicht opnieuw gekalibreerd worden. Klik rechtsboven op de 3D knop en klik vervolgens onderaan in het menu op ‘Turntable calibration’.
 • Zorg ervoor dat de juiste software is geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld verschillende type PackshotCreators heeft, dan gebruiken deze beiden een ander software pakket.
 • Mocht bovenstaande niet helpen, dan kan het zijn dat het raster van draaiplateau niet goed communiceert met de software door een hardware fout. Neem contact met ons op om dit op te lossen op de juiste manier.
De camera heeft de connectie met de computer en software verloren. Controleer het volgende:

 • Controleer of de USB kabel van camera goed aangesloten is.
 • Sluit de USB kabel op een andere USB poort aan (doorgaans zijn de USB poorten op de achterkant van een pc sterker).
 • Als u de USB kabel aangesloten heeft op een hub of u gebruikt een USB verlengkabel, verwijder deze dan en sluit de USB kabel rechtsreeks aan op de computer.
 • Zorg er voor dat de camera goed ingesteld staat, zie de handleiding Camera correct instellen.
 • Gebruik desnoods een kortere USB kabel.
Er is een fout ontstaan in de camera bij het verzenden van de foto’s. De software krijgt de foto’s niet binnen. Oplossingen:

 • Verwijder de accu van de camera, wacht even en plaats de batterij opnieuw.
 • Herstel de camera naar de fabrieksinstellingen en volg vervolgens de handleiding Camera correct instellen.
 • Als er Canon software is geïnstalleerd op de computer, verwijder deze dan. Dit kan een conflict geven.
 • Controleer of de rechten goed ingesteld zijn op het programma. Volg stap 3 van de video “Hoe her-installeer ik de software?” (stap 1 en 2 slaat u over).
Er is een slechte USB verbinding tussen de camera en computer. Controleer het volgende:

 • Controleer of de USB kabel van camera goed aangesloten is.
 • Sluit de USB kabel op een andere USB poort aan (doorgaans zijn de USB poorten op de achterkant van een pc sterker).
 • Als u de USB kabel aangesloten heeft op een hub of u gebruikt een USB verlengkabel, verwijder deze dan en sluit de USB kabel rechtstreeks aan op de computer.
 • Controleer of er een geheugenkaart in de camera zit (deze mag er niet in zitten).
 • Zorg er voor dat de camera goed ingesteld staat, zie de handleiding Camera correct instellen.
 • Gebruik desnoods een kortere USB kabel.
Oorzaak E070-0013: Er is een fout ontstaan tijdens het creëren van de thumbnails. 
Oorzaak E070-0007: De foto’s konden niet worden opgeroepen vanuit de camera .
 
Bij beide foutmeldingen gaat er iets mis in het versturen van de foto’s naar de computer. Herstel de camera naar de fabrieksinstellingen om beide problemen op te lossen. Volg vervolgens de handleiding Camera correct instellen en controleer of de USB kabels goed zijn aangesloten.
Deze foutmelding wordt weergegeven door een slechte USB verbinding tussen het draaiplateau en de computer.
 
Controleer het volgende:

 • Sluit de USB kabel van het draaiplateau aan op een andere USB poort
 • Als het probleem blijft bestaan: haal de USB kabel en de stroomkabel uit het draaiplateau, zet het draaiplateau uit en wacht 6 seconden. Sluit alles weer aan en zet de schakelaar van het draaiplateau aan
 • Mocht bovenstaande niet helpen, her-installeer de driver van het draaiplateau. U vindt de driver in C:\Program Files\PackshotCreator\Creator\Driver.
U krijgt de volgende foutmelding wanneer u een 360 graden animatie maakt:
 
Gebruik software 2
 
En vervolgens onderstaande foutmelding:
 
Gebruik software 3
 
U heeft een eigen bijsnijdkader opgeslagen en hierin is een fout geslopen. Klik op het tandwiel rechtsboven en klik op ‘Preview opties’. Verwijder de opgeslagen bijsnijdkaders (rechts in het scherm) en maak ze opnieuw aan.
Google Chrome ondersteunt het bekijken van HTML-5 animaties terwijl ze lokaal staan niet (de animaties staan dan alleen nog op uw computer en niet online).
 
Zodra de HTML-5 animaties online staan op uw website of webshop, dan zijn ze wel zichtbaar in Google Chrome en elke andere browser. Om animaties lokaal te bekijken, raden wij het gebruik van Internet Explorer of Firefox aan.
Waarschijnlijk staat de automatische export optie aan. Hiermee worden de foto’s gelijk naar een eigen ingestelde map verplaatst zonder dat ze eerst verschijnen in de software. Om deze optie uit te zetten, klik op het tandwiel rechtsboven en klik op ‘Directe foto export’. Schakel de export optie hier uit.
Deze functies zijn alleen toegankelijk bij het gebruik van een compact camera. Bij een spiegel reflexcamera moet u handmatig inzoomen door aan de lens te draaien.
 
Zie de handleiding Camera correct instellen voor extra informatie over het instellen van een spiegel reflex camera.

 

Tijdens het previewscherm

 

Controleer het volgende:

 • Controleer of de camera instellingen goed staan, zie de handleiding Camera correct instellen.
 • Zorg ervoor dat de basis instellingen voor het fotograferen correct zijn. Wij raden het volgende aan, Sluitertijd: 1/10 Openingstijd: f10 Witbalans: Auto ISO: 200.
 • Haal de accu uit de camera, plaats de accu opnieuw en herstart de software.
 • Zet de camera terug naar de fabrieksinstellingen en stel de camera vervolgens opnieuw in. Zie de handleiding Camera correct instellen.
Zorg er voor dat belichtingssimulatie (exposure simulation) is geactiveerd in uw camera. U kunt de instructies hiervoor vinden in de handleiding van uw camera.
Sommige camera sensoren (compact camera’s zoals de Canon G10 bijvoorbeeld), zijn kleiner dan het previewscherm zelf. Dit heeft echter geen invloed op de foto kwaliteit. U kan het previewscherm verkleinen door rechtsboven op het tandwiel te klikken en te kiezen voor Preview Opties.
 
Bij het kopje Preview Size, kunt u de grootte van het previewscherm wijzigen. Indien u recente software heeft, kunt u ook met de rechter muisknop op het previewscherm zelf klikken. Dan ziet u ook Preview Size staan.
Het previewscherm is niet actief of de belichtingssimulatie (exposure simulation) is niet werkzaam. Volg de volgende stappen om de belichtingssimulatie correct in te stellen op de Canon EOS 5D Mark II:

 • Klik op de Menu knop achterop de camera
 • Navigeer naar het tweede instellingen menu met een moersleutel (met twee stipjes)
 • Selecteer ‘Live view/moviefunctie-inst’
 • Klik op de knop ‘Set’ (staat tussen de navigatieknoppen in)
 • Klik op ‘LV functie-inst’
 • Klik op de knop ‘Set’
 • Selecteer ‘Alleen foto’s’
 • Klik op ‘Set’
 • Selecteer ‘Belichtingssimulatie’
 • Klik op de knop ‘Set’

 

Tijdens het automatisch vrijstaand maken / AutoBKG

 

Wanneer u de melding ‘Spline curve’ ziet tijdens het maken van een vrijstaande foto, zijn de rechten niet goed ingesteld van het programma. Volg stap 3 van de video “Hoe her-installeer ik de software?” (stap 1 en 2 slaat u over).
Indien u deze foutmelding krijgt, moet u de compatibiliteitsbestanden verwijderen. Deze vindt u bij Windows 7 in de map C:\Program Files\PackshotCreator\PackshotCreatorRseries\Creator. De map kan net wat anders heten bij verschillende systemen.
 
Bovenaan staat een knop Compatibiliteitsbestanden indien deze aanwezig zijn. Klik de knop aan en verwijder de inhoud. Zie hieronder een voorbeeld hoe dit eruit kan zien (in het Engels):
 
Gebruik software 3
 
In windows 8 staan de compatibiliteitsbestanden op een andere plek. Vul het volgende in de zoekbalk in: %LocalAppData%\VirtualStore
Het object is geplaatst, de AutoBKG functie staat aan en alsnog wordt er niks uitgeknipt. Het plaatsen van het object is erg belangrijk. Zorg ervoor dat het product in het midden staat.
 
Bekijk ook de handleiding “Hoe creëer ik een transparante achtergrond?” om er zeker van te zijn dat u de stappen correct uitvoert.

 

Tijdens Focus Stacking

 

Tijdens het gebruiken van de Focus Stacking optie geef je bijvoorbeeld een vierkant bijsnijdkader aan. De software maakt de foto wel vierkant, maar hij snijdt er te veel van af. Zie onderstaand voorbeeld.
 
Dit is het gewenste bijsnijdkader:
 
Focusstacking 1
 
Dit is het resultaat, waarin het bijsnijdkader ongewenst verkleind is :
 
Focusstacking 2
 
Dit wordt veroorzaakt door een verschil in de Aspect Ratio van de camera en die van het preview. Stel op de camera de Aspect Ratio in op 3:2.
 
Doorgaans staat dit in hetzelfde menu waar ook de instellingen voor Live View staan (zie de handleiding Camera correct instellen). Zie uw camera handleiding om het exacte menu op te zoeken.
De Focus Stacking optie heeft de foto’s voltooid en vervolgens duurt het erg lang zodra er op ‘Process’ geklikt is. Zodra het proces klaar is, is het een resultaat waarbij er meerdere foto’s over elkaar staan. Zie onderstaand voorbeeld:
 
Focusstacking 3
 
Dit wordt veroorzaakt door een te kleine uitsnede van de foto. In dit voorbeeld is er niet beeldvullend gefotografeerd en was slechts 10% van de gehele foto overgebleven na de uitsnede.
 
Verplaats de camera dichter op de objecten of zoom meer in, zodat het product groter is in het previewscherm.

 

Hardware problemen

 

Controleer ten eerste of de lichtbox stroom heeft en dat alle schakelaars aan staan. Mochten de lampen nog steeds niet aan gaan, dan kunnen er twee mogelijkheden zijn. Of de lampen moeten vervangen worden of het schakelapparaat is defect.
 
Controleer het volgende:

 • Op de zijkant van de lichtbox zitten twee schakelaars (soms 1). Als het goed is staan deze beiden op PC Controlled. Om zonder de software te kunnen controleren welke lamp defect is, moet u de schakelaars tijdelijk op de Aan stand zetten.
 • Als sommige lampen het wel doen en andere niet, wissel de werkende lampen uit met de niet werkende. Op deze manier kunt u erachter komen of het aan de lamp zelf ligt of dat het schakelapparaat defect is.

 
Mocht de lamp zelf defect zijn, dan kan deze eenvoudig vervangen worden met dezelfde type lamp. Doorgaans heeft u bij de aanschaf ook reserve lampen gehad.
 
Mocht u geen reserve lampen hebben, dan kunt u deze meestal krijgen bij een spare parts winkel of neem contact op met ons. Ligt het niet aan de lamp, dan is het schakelapparaat defect. Neem contact met ons op voor een vervanging.

Als er onder het plexiglas een zwarte/donkere plek zit, dan is dit ontstaan door condensvorming. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer het systeem vervoerd wordt of als de temperatuur in de ruimte van het systeem steeds wisselend is. Om dit op te lossen moet het plexiglas paneel los gemaakt worden.
 
Volg de instructies:
 
1. Haal de stroom van het systeem af en haal de USB eruit.
2. Verwijder de metalen plaat bovenop de R3 door de grote zwarte schroeven los te draaien.
3. Verwijder de kleine witte schroeven die bovenaan het plexiglas paneel zitten. De metalen rail zit hier mee vast. Zorg er voor dat u deze vast houdt terwijl u de schroeven los haalt, anders kan hij vallen. Zie de afbeelding hieronder:
 
Hardware1
 
4. Schuif het plexiglas paneel voorzichtig een stukje omhoog en weer naar beneden, totdat de plek weg is. Haal de plexiglas plaat er niet in zijn geheel uit en beweeg het paneel met beleid. Plaats vervolgens het paneel weer terug in zijn positie, maak alle schroeven weer vast en plaats de bovenkant weer terug. Sluit het systeem weer aan.
 
Hardware2
 

 

Mac software

 

Er zijn twee opties die dit probleem kunnen veroorzaken. De accu van de camera is leeg (plaats een volle accu om dit op te lossen) of er blijft data hangen in het buffer geheugen van de camera.
 
Volg de instructies om dit op te lossen:
 
1. Sluit de software.
2. Verwijder de accu uit de camera (dit kan een losse accu zijn of een accu adapter).
3. Plaats de accu weer na een paar seconden.
4. Herstart de software.
Klik op de Live View knop van de camera zelf. Hiermee moet het opgelost zijn.
Bij dit probleem is tijdens de installatie van het programma, de driver niet goed geladen. Je kan dit handmatig doen door de volgende stappen te volgen
 
1. Zorg er voor dat het systeem niet meer met de USB kabels aangesloten is op de PC.
2. Zoek naar Terminal met de Spotlight zoekfunctie en open het.
3. Vul het volgende in: cd/System/Library/Extensions/ en klik op Enter.
4. Terminal vraagt vervolgens om uw wachtwoord, vul deze in en klik op Enter. Tijdens het invullen van het wachtwoord ziet u geen tekens verschijnen voor de veiligheid. Dit is standaard.
5. Herstart de computer, sluit alle kabels weer aan en start de PackshotCreator software.

 

Packshotviewer

 

Wanneer u de PackshotViewer software opstart, verschijnt er een foutmelding en de software sluit af. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door een fout tijdens de installatie.
 
Controleer het volgende:
 

 • Zorg er voor dat uw verborgen mappen en bestanden zichtbaar zijn.
 • Open Deze Computer of Deze PC en type het volgende in de balk bovenaan (waar nu Deze Computer of Deze PC staat) %appdata%.
 • Verwijder de ‘Truview’ map.
 • Herstart de software en registreer uw serienummer.
Wanneer u klikt op ‘Compose animation’ krijgt u een foutmelding en de software loopt vast. Dit wordt veroorzaak doordat de rechten op het programma niet goed ingesteld zijn.
 
Volg stap 3 van de video “Hoe her-installeer ik de software?” (stap 1 en 2 slaat u over). Pas hetzelfde toe, maar dan ook op de volgende map C:\Program Files\PackshotViewer

Newsletter Signup